PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA V GLASILU OBČANOV ŠMARTNEGA OB PAKI - GLASILU ŠOP ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN LIST TER NJIHOVIH PROGRAMOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2022

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavljamo pravila za izrabo časopisnega prostora v Glasilu občanov Šmartnega ob Paki - glasilu ŠOP za predstavitev kandidatov, političnih strank in list ter njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve, ki so razpisane za 20. november 2022.

 


Pravila in cenik oglaševanja v glasilu ŠOP so dostopna na spodnjih povezavah:

 

PRAVILA (🖱️ klik na povezavo)

CENIK OGLAŠEVANJA V GLASILU ŠOP (🖱️ klik na povezavo)

Koledar dogodkov

Martinov svet logoti brez