SAKRALNI OBJEKTI

 CERKEV SV. MARTINA 

svmartin800b  svmartin800c

 

Prve omembe cerkve sv. Martina v Šmartnem ob Paki in s tem tudi kraja segajo v leto 1262. Cerkev stoji v središču kraja, ki je dobil ime po njenem zavetniku sv. Martinu, in slovi po čudoviti notranjosti ter zunanji podobi, ki jo uvršča med tipične gotske objekte. Sredi 18. stoletja so jo predelali v poznobaročnem slogu, leta 1940 pa je doživela temeljito prenovo. Pod zvonikom so odkrili freske iz prve polovice 15. stoletja z motivi Marije zavetnice s plaščem in Marijine smrti, zanimiva pa so tudi barvna okna v prezbiteriju, ki prikazujejo dogodke iz življenja sv. Martina.


POVEZAVE:
Pot sv. Martina
Pakčeva pot

 

 

CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA

svjanez800a svjanez800b  svjanez800c

 

Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika stoji v središču vasi Gorenje. Gre za baročno cerkev s poznogotsko osnovo, ki je bila domnevno zgrajena v poznem srednjem veku kot romanska krstilna kapela. Kapela je bila dozidana v letih med 1660 in 1730, prezbiterij je iz 2. polovice 18. stoletja. Takrat je cerkev dobila tudi svojo končno barokizirano podobo in se ponaša s slikovito notranjostjo.


POVEZAVE:
Pot spominov
Pakčeva pot