RUŠEVINE GRADU PAKENŠTAJN

 

pak800a pak800b  pak800c

 

Ostanki gradu Pakenštajn se nahajajo v gozdu na pobočju nad Šmartnim ob Paki. Prvi znani lastniki tega območja so bili člani družine iz Orta iz današnje Gornje Avstrijske. Stolp pri sv. Martinu (Pakenštajn) se prvič pisno omenja v listini iz leta 1339, ko ga je kupil Friderik Žovneški, s čimer je prešel v last Žovneških gospodov. Okoliščine so prinesle, da so si ga vse do izumrtja lastili celo Celjski grofje. Stara pripovedka pravi, da so imeli ti na t. i. starem gradu svoj »Jungferzwinger«. Še ob koncu preteklega stoletja naj bi namreč obstajale kleti, v katerih so izginjale naropane mladenke. 

 

POVEZAVE:

Pot kulturne in naravne dediščine Šmartno ob Paki

Pakčeva pot