RAKUNOV BOR

 

rak800a rak800c rak800b

 

Eno od izjemnih dreves v občini, ki v primerjavi z drugimi izstopa po starosti, premeru debla in višini, je Rakunov bor. Stoji  v gozdu v Velikem Vrhu. Gre za rdeči bor (Pinus silvestris Mill.), ki se ponaša s starostjo čez 170 let, z višino 28,5 m in premerom 84 cm (oz. obsegom 264 cm). Bor je zaščiten kot naravna vrednota in se nahaja na trasi Martinove poti.

 

POVEZAVE:

Martinova pot

Planinske poti (Gora Oljka)