Predstavitev

Svet občine Šmartno bo Paki je v letu 1998 za potrebe aktivnega preživljanja prostega časa mladih ustanovil Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki . Za njegovo delovanje je bil adaptiran objekt v središču Šmartnega ob Paki in v njem urejeni primerni prostori. Svečano so bili predani svojemu namenu septembra leta 2004.

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki sta na voljo dva objekta in sicer »Hiša Mladih« in večnamenski objekt »Marof«. V »Hiši Mladih« se nahajajo prostori za preživljanje prostega časa, sejna soba in dvorana »Galerija Dile«. Dva prostora sta namenjena nočitvam hostla. Na razpolago je 42 skupnih ležišč in apartma za 8 oseb z lastno kopalnico in kuhinjo. Objekt »Marof« je večnamenski objekt, kjer se nahaja glavna dvorana, sejna soba in dvorana »Podstrešje«.

Vsi prostori so tehnično opremljeni tudi za zahtevnejše dogodke. Zunanji prostori in kozolec so namenjeni za uporabo predvsem v toplejših mesecih. Na zunanjem odru in asfaltnih površinah se odvijajo koncerti in prireditve. Na kozolcu nudimo možnost nočitve na desetih ležiščih med poletjem. Spodnji del kozolca je pa namenjen piknikom, srečanjem in drugim podobnim dogodkom v času toplega vremena. 

Koledar dogodkov

Martinov svet logoti brez